Partiscum Mobil Planetárium

Partiscum Csillagászati Közhasznú Egyesület (PACSI)

2011. január 24-én, a Bírósági bejegyzést követően hivatalosan is megkezdte működését a Partiscum Csillagászati Közhasznú Egyesület, rövidített nevén a
P A C S I

Az egyesület székhelye: 6729 Szeged, Udvardi János utca 4.
e-mail: pacsi.szeged @ gmail.com
e-mail: itb.panorama @ gmail.com
telefon: +36/30-383-03-74

A PACSI elnöke: Illés Tibor (Szeged)
A PACSI elnökségi tagjai: Vigh Lajos (Paks), Illés Réka Gabriella (Szeged)
A PACSI Alapszabálya: pacsi.doc

Az Egyesület céljai:
1.      munkálkodik a csillagászat társadalmi elismertségének fokozásán
2.      népszerűsíti a csillagászat és más tudományok csillagászattal kapcsolatos eredményeit
3.      támogatja a csillagászati ismeretek iskolai és iskolán kívüli oktatását
4.    segíti, támogatja a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, valamint mozgásukban korlátozott személyek csillagászati ismeretterjesztését, részükre térítésmentes ren­dez­vé­nyeket tart
5.    együttműködik más, határon túli csillagász szervezetekkel, felkérésükre közös pályázatokon, rendezvényeken vesz részt
6.      együttműködik oktatási intézményekkel, felkérésükre közös pályázatokon, rendezvényeken vesz részt
7.     szakmai és szervező tevékenységével segíti a hazai és határainkon kívül élő magyar amatőrcsillagászokat értékes megfigyelések végzésében
8.      támogatja, és elfogadja más csillagászati egyesületek céljait és tevékenységét
9.      minden egyéb olyan tevékenységet végezhet, amely a kitűzött célok megvalósítását szolgálja
10.  együttműködik más szervezetekkel, felkérésükre közös pályázatokon, rendezvényeken vesz részt